wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Nauka – to potęgi klucz

Idąc słowami Ignacego Balińskiego ,,Nauka – to potęgi klucz’’ mamy wspaniałą wiadomość dla przyszłorocznych stypendystów z naszej gminy! Dzisiaj, wójt Rafał Plezia podpisał umowę z Bankiem Spółdzielczym w Legnicy na stypendium za wyniki w nauce dla pięciu najzdolniejszych uczniów z gminy, w roku szkolnym 2022/2023. Dofinansowanie wynosi 500 zł dla jednego ucznia.

Według Regulaminu Banku, stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy:

  • uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30 w roku szkolnym 2022/2023,
  • otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,
  • odnotowali inne wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Dziękujemy za miłą współpracę, a wszystkim uczniom życzymy powodzenia!

Autor: red. Natalia Czernicka