wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Odznaka Krajoznawcza Legnickie Pole

Odznaka krajoznawcza

Odznaka Krajoznawcza Legnickie Pole

 • Popularne Legnickie Pole
 • Srebrne Legnickie Pole
 • Złote Legnickie Pole
 • Miłośnik Legnickiego Pola
 • Bitwa pod Legnicą 1241

Regulamin

 1. Odznaka Krajoznawcza zwana dalej odznaką została ustanowiona przez Oddział PTTK w Legnicy przy współpracy z Urzędem Gminy Legnickie Pole.
 2. Celem odznaki jest poznanie zabytków, historii i kultury w miejscowościach gminy Legnickie Pole. W załączniku nr 1 wskazano miejsca rekomendowane do odwiedzenia.
 3. Odznaka posiada 5 stopni: Popularne Legnickie Pole, Srebrne Legnickie Pole, Złote Legnickie Pole, Miłośnik Legnickiego Pola. Odznakę przyznaje się w kolejności stopni za wyjątkiem stopnia Bitwa pod Legnicą 1241r.
 4. Odznakę przyznaje i wpisuje do ewidencji: Oddział PTTK Legnica, Rynek 27, 59-220, Legnica, tel/fax:  076 85 65 163 5.   Odznakę może zdobywać każdy, po ukończeniu 5 roku życia.
 5. Turysta zdobywający odznakę nie musi być członkiem PTTK.
 6. Odznakę można zdobywać wraz z innymi odznakami krajoznawczymi i turystycznymi podczas wędrówek indywidualnych i zbiorowych pieszych, kolarskich, motorowych, jeździeckich itp.
 7. Obiekty i wydarzenia zaliczone do danego stopnia odznaki nie mogą być zaliczone ponownie do zdobywania stopni wyższych.
 8. Czas zdobywania odznak w poszczególnych stopniach jest nieograniczony.
 9. Zestawienie liczby wymaganych do odwiedzenia obiektów na poszczególne stopnie odznaki:
 • Popularne Legnickie Pole,
  • 5 obiektów z terenu gminy, w tym 1 pomnik przyrody i obowiązkowo Bazylika Mniejsza Świętej Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu.
 • Srebrne Legnickie Pole,
  • 10 obiektów i 1 wydarzenie, w tym obowiązkowo Muzeum Bitwy Legnickiej (jeśli nie było odwiedzone przy zdobywaniu odznaki popularnej), 2 krzyże pokutne, 3 pomniki przyrody oraz miejscowości Gniewomierz i Nowa Wieś Legnicka. Pokonanie szlaku Bitwy 1241r Legnica (Legnica-Legnickie Pole,12,3 km).
 • Złote Legnickie Pole,
  • 15 obiektów i 1 wydarzenie, w tym obowiązkowo ślady górnictwa w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Złoty Las” (jeśli nie było odwiedzone przy zdobywaniu odznaki popularnej i srebrnej), 3 krzyże pokutne, 5 pomników przyrody oraz miejscowości Mikołajowice i Koskowice. Pokonanie szlaku Tatarów (Prochowice-Legnickie Pole, 22 km).
 • Miłośnik Legnickiego Pola,
  • Opublikowanie 1 artykułu krajoznawczego o obiektach z załącznika nr 1 do regulaminu. Minimum 2000 znaków.
  • Udział w 1 wydarzeniu związanym z kulturą, sztuką i historią Legnickiego Pola
  • Stworzenie i przeprowadzenie 1 wydarzenia związanego z kulturą, historią i sztuką w gminie Legnickie Pole
  • Zdobycie 10 skrytek geocachingach za pomocą serwisu geocaching.com.
 • Bitwa pod Legnicą 1241 – warunkiem jest równoczesne zdobycie odznaki Srebrne Legnickie Pole lub stopnia wyższego oraz dodatkowych miejsc i wydarzeń:
  • Inscenizacja Historyczna Bitwa pod Legnicą
  • Jurty Mongolskie w Raczkowej,
  • Zamek Piastowski w Legnicy,
  • pomnik upamiętniający Jubileusz Roku 2000 i 760–lecie bitwy pod Legnicą (Legnica).
 1. Kronika wycieczek
 • Kronika wycieczek jest dokumentem na podstawie którego weryfikowana jest odznaka.
 • Kronika wycieczek jest prowadzona samodzielnie. Dozwolone jest zaangażowanie rodziców w prowadzeniu kroniki dla dzieci do wieku 12 lat.
 • Kronikę wycieczek można zastąpić książeczką odznak krajoznawczych lub innych form turystyki kwalifikowanej.
 • Kronika wycieczek musi zawierać dane osobowe i pełny adres zamieszkania zdobywającego odznakę, wiek, odwiedzane miejsca i wydarzenia oraz daty wycieczek.
 • Kronika wycieczek może być prowadzona elektronicznie.
 • Potwierdzenia odbycia wycieczki dokonuje się:
  • Pieczątką obiektu lub inną pieczątką z nazwą odwiedzanej miejscowości,
  • Wykonaniem zdjęcia turysty na tle obiektu lub wydarzenia,
  • Biletem wstępu,
  • Potwierdzeniem nauczyciela w przypadku turystów do 12 roku życia.
  • Potwierdzeniem rodzica w przypadku turystów do 7 roku życia.
  • Potwierdzeniem pracownika Muzeum Bitwy Legnickiej.
  • Potwierdzeniem instruktora lub przewodnika PTTK.
 1. Kronikę wycieczek po opracowaniu należy przesłać na adres Oddziału PTTK w Legnicy celem weryfikacji odznaki. Wersje elektroniczne powinny być wysłane na odpowiednim nośniku.
 2. Po zweryfikowaniu dokumentacji odznaki Zespół Weryfikacyjny w ciągu maksimum 30 dni od otrzymania prześle za zaliczeniem pocztowym Kronikę wycieczki i odznakę na adres wykazany w kronice.
 3. W przypadku odznaki Popularne Legnickie Pole dozwolone jest odstępstwo od pkt. 12 regulaminu. Przyznanie odznaki może weryfikować wyznaczony urzędnik Gminy Legnickie Pole lub pracownik Muzeum Bitwy Legnickiej. Warunkiem koniecznym jest prowadzenie ewidencji przyznanych odznak i przekazanie ich do Oddziału PTTK Legnica do końca każdego roku.
 4. W przypadku odznaki Miłośnik Legnickiego Pola w uzasadnionych przypadkach dozwolone jest nadanie odznaki osobie zasłużonej dla popularyzacji krajoznawstwa związanego z Gminą Legnickie Pole. Honorowego nadania odznaki może dokonać Zarząd Oddziału PTTK w Legnicy lub Wójt Gminy Legnickie Pole. Odznaki wręcza się uroczyście.
 5. Ewidencję wszystkich przyznanych odznak prowadzi Oddział PTTK w Legnicy. Dla Odznaki Krajoznawczej Popularne Legnickie Pole ewidencję prowadzi również Urząd Gminy Legnickie Pole oraz Muzeum Bitwy Legnickiej i przekazuje na koniec roku kalendarzowego do PTTK.
 6. Interpretacja regulaminu należy do Oddziału PTTK w Legnicy.
 7. Regulamin odznaki został zatwierdzony Uchwałą nr 3/06/2019 Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy z dnia 25.06.2019 r.

Opracowanie regulaminu: Instruktor Krajoznawstwa Regionu Rafał Plezia

Załącznik 1

Ważniejsze wydarzenia, obiekty i obszary gminy Legnickie Pole rekomendowane do odwiedzenia w ramach Odznaki Krajoznawczej Legnickie Pole

 1. Wydarzenia stałe:
 • Inscenizacja historyczna Bitwa pod Legnicą – Legnickie Pole
 • Mini Rajd Przebiśnieg (PTTK)
 • Jarmark św. Bartłomieja w Nowej Wsi Legnickiej
 • Dożynki gminne – wydarzenie ruchome
 1. Obiekty zabytkowe
 • Pobenedyktyński Zespół Klasztorny w Legnickim Polu
 • Bazylika Mniejsza p.w św. Jadwigi w Legnickim Polu
 • Muzeum Bitwy Legnickiej
 • Kościół Rzymskokatolicki Pw. św. Michała Archanioła w Koskowicach
 • Kościół Rzymskokatolicki Pw. św. Jadwigi w Kłębanowicach
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Antoniego w Gniewomierzu
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mikołajowicach
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Bartłomieja w Nowej Wsi Legnickiej
 • Kościół Rzymskokatolicki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Taczalinie
 • Pałac w Lubieniu

Pozostałe obiekty znajdują się w Gminnej Ewidencji Zabytków na stronie internetowej https://gez.gisgminny.pl/legnickiepole

 1. Krzyże Pokutne i miejsca kultu:
 • Gniewomierz – 2 krzyże
 • Kłębanowice – 1 krzyż
 • Koskowice- 1 krzyż
 • Mikołajowice – 2 krzyże
 • Nowa Wieś Legnicka – 1 krzyż
 • Nowa Wieś Legnicka – Skwer Narodów
 1. Przyroda:
 • Rezerwat przyrody Jezioro Koskowickie
 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dębowa Dolina Koiszówki”
 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Uszewnicy”
 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Łąki Książęce”
 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Mokradła Gniewomierskie”
 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wysoczyzna Taczalińska”
 • Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Złoty Las”

Pozostałe obiekty objęte ochroną znajdują się w Geoserwisie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

W przypadku Muzeum Bitwy Legnickiej odwiedzenie wystawy jest premiowane 1 punktem dodatkowym i wnętrza Bazyliki Mniejszej św. Jadwigi jest premiowane 1 dodatkowym punktem. Wykazane obiekty traktuje się jako 2.