wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Uwaga zmiany! Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym weszła w życie z dniem 20 września 2022 r. Od tej daty obowiązuje ona również względem wniosków o dodatek węglowy złożonych przed aktualizacją ustawy.  

 1. JEDEN DODATEK WĘGLOWY NA JEDEN ADRES. Oznacza to, że według nowych kryteriów, wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowy.
  WAŻNE! Ponadto dodano przepis umożliwiający odrzucenie wniosków o dodatek węglowy, jeśli zostały one złożone przez kilka osób zamieszkujących pod tym samym adresem. Wówczas dopłatę otrzyma tylko wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe natomiast zostaną bez rozpatrzenia.
 2. ZAKAZ WPROWADZANIA ZMIAN W DEKLARACJACH W CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW. Oznacza to, że Urząd Gminy będzie rozpatrywał wnioski o dodatek węglowy na podstawie deklaracji, która została złożona jako pierwsza przez wnioskodawcę.
 3. WYDŁUŻENIE MAKSYMALNEGO TERMINU WERYFIKACJI WNIOSKÓW – Z 30 DNI NA 60 DNI. Oznacza to również, że dwumiesięczny termin rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy obowiązuje również względem wniosków złożonych od 17 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie nowelizacji.
 4. TYM SAMYM WYDŁUŻENIE TERMINU WYPŁATY ŚWIADCZENIA – DO 2 MIESIĘCY OD DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU.

Dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju:

 1. 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na (paliwo) stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
 • Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się do 30 listopada 2022 r.
 • Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, pl. H. Pobożnego 6, w godz. urzędowania jednostki.
 • Wniosek o wypłatę dodatku dostępny do pobrania poniżej:

Autor: red. Natalia Czernicka