wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Program Czyste Powietrze

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY

działa w budynku Urzędu Gminy Legnickie Pole, piętro II, pokój nr 26,
w godzinach 08:00 – 10:00.

Celem programu priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Według stanu na dzień 30.06.2023 roku z terenu Gminy Legnickie Pole:

  • złożono 167 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
  • zawarto 150 umów o dofinansowanie,
  • zrealizowano (zakończono) 98  przedsięwzięć,
  • łącznie wypłacono 1.200.683,50 zł dotacji w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
    (zadania zakończone).

Link do strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska z informacjami o Programie Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/