wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Program Czyste Powietrze

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY

działa w budynku Urzędu Gminy Legnickie Pole, piętro II, pokój nr 26,
w godzinach 08:00 – 10:00.

Celem programu priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Legnickie Pole – stan na dzień 31.03.2024r.

  • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 197
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 169
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć –  122
  • kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Legnickie Pole – 1.757.212,03 zł

Link do strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska z informacjami o Programie Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/