wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Program Czyste Powietrze

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY

działa w budynku Urzędu Gminy Legnickie Pole, piętro II, pokój nr 26,
w godzinach 08:00 – 10:00.

Według stanu na dzień 30.09.2022 roku z terenu Gminy Legnickie Pole:

  • złożono 141 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze,
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 115,
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych 71,
  • łącznie wypłacono 836.739,59 zł dotacji w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze (zadania zakończone).

Celem programu priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Link do strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska z informacjami o Programie Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/