wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Parafie

PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO I ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W LEGNICKIM POLU
ROZWIŃ
ZWIŃ

Proboszcz: ks. Robert Bielawski

Adres: ul. św. Jadwigi Śląskiej 1, 59-241 Legnickie Pole

Telefon: 76-858-21-85 oraz 504-74-64-54

E-mail: bazylika.legnickiepole@gmail.com

WWW: bazylika.legnickiepole.pl

FB: facebook.com/bazylika.legnickiepole

IG: instagram.com/bazylika.legnickiepole

Bazylika Mniejsza

Kościół parafialny w dawnym zespole kościelno-klasztornym Benedyktynów powstał w latach 1727-31 wg. projektu praskiego architekta K. I. Dientzenhofera. Kościół założony na planie dwóch poprzecznie ustawionych i przenikających się elips nakrytych w części centralnej tzn. kapą czeską i wzbogaconych aneksami. Wypukło-wklęsłą fasadę wieńczy ozdobny szczyt z zespołem rzeźb kamiennych, wzbogaca piaskowcowy portal z panopliami i flankują dwie wieże zwieńczone hełmami zakończonymi książęcymi mitrami z krzyżami. We wnętrzu barokowy wystrój i wyposażanie kościoła z okresu budowy na który składają się pokrywające wszystkie sklepienia freski K. D. Assama, ołtarz główny z obrazem Franza de Backera w polu centralnym i dekoracją rzeźbiarską K. J. Hiernle, autora pozostałych dzieł rzeźbiarskich znajdujących się w kościele, cztery drewniane i złocone ołtarze boczne z obrazami W. W. Reinera, prospekt organowy z instrumentem A. H. Caspariniego, drewniana ambona J. Putzengrabera, polichromowana chrzcielnica drewniane stalle i tron opacki z II poł. XVIII w., oraz inne przedmioty i  paramenty liturgiczne z XVIII i XIX w.

Kościół filialny pw. św. Antoniego – Gniewomierz

Kościół wzmiankowany w 1251 i 1312 r., a zachowany kościół wzniesiono około 1500 r., przebudowany na początku XVIII w. Zachowany kościół to budowla orientowana, murowana jednonawowa wydzielonym i prosto zamkniętym prezbiterium i wysoką przybudówką od strony południowej. Dachy dwuspadowe, w elewację frontową kościoła wbudowano kamienną czworoboczną, kamienną wieżę z ostrołucznym, późnogotyckim, profilowanym portalem, nakrytą obecnie da­chem namiotowym. W kruchcie fragmenty malowanego belkowego stropu z motywami roślinnymi z początku XVIII w. We wnętrzu zachowały się m.in. ołtarz, ambona, prospekt organowy z XVIII w., obraz malowany na desce ze sceną Hołdu pasterzy, renesansowe, drewniane epitafium z 1615 r. W murach magistralnych szereg kamiennych nagrobków i epitafiów.

Kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej – Mikołajowice

Kościół gotycki zbudowany na przełomie XV i XVI w., gruntownie przebudowany w XIX w., re­montowany w XX w. Jest to budowla orientowana z prostokątną nawą i węższym, oskarpowanym, sklepionym prezbiterium zakończonym wielobocznie, kwadratową wieżą osi zwieńczoną iglicowym hełmem. We wnętrzu zachowały się pojedyncze elementy zabytkowego wyposażenia, m.in. gotyckie, kamienne sakramentarium z II poł. XV w., klasycystyczny ołtarz, ambona z początku XIX w., organy z 1870 r. W murach obwodowych kościoła renesansowe i barokowe płyty nagrobne i epitafia z końca XVII i początku XVIII w.

Miejscowości należące do parafii: Legnickie Pole, Gniewomierz, Psary, Księginice, Mikołajowice, Pawłowice Wielkie, Ogonowice, Lubień, Raczkowa, Biskupice, Starachowice

MSZE ŚWIĘTE:

NIEDZIELE:

– Legnickie Pole: 7.00, 13.00

– Gniewomierz: 9.00

– Mikołajowcie: 11.00

– Dom Pomocy Społecznej: 10.00 (sobota)

DNI POWSZEDNIE:

– Legnickie Pole: 18.00

– Gniewomierz: 16.30 (czwartek)

– Mikołajowice: 16.30 (piątek)

 

PARAFIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W KOSKOWICACH
ROZWIŃ
ZWIŃ

Parafia pw. św. Michała Archanioła – Koskowice

Pierwotny kościół pochodził z XIV w., na jego miejscu w latach 1838-1840 powstała nowa budowla neoklasycystyczna. Zachowany kościół to obiekt salowy nakryty dwuspadowym dachem i czworoboczną wieżą na osi fasady. Wnętrze nakryte belkowym stropem, z płytkim prezbiterium nieco wyniesionym ponad poziom nawy, którą z trzech stron obiega drewniana empora. Wystrój i wyposażenie kościoła z okresu budowy i współczesne m.in. ołtarz, kamienna chrzcielnica i kropielnica, prospekt organowy.

Kościół filialny pw. św. Zofii – Grzybiany

Kościół wzmiankowany w 1399 r. wzniesiony w XV w., przebudowany w XVI i XVIII w. Jest to budowla orientowana, z kamienia i cegły, oszkarpowana, z prezbiterium  oddzielonym od nawy ścianą tęczową z czworoboczną, masywną wieżą od zachodu z hełmem iglicowym. Nawa nakryta drewnianym, renesansowym stropem, a prezbiterium sklepieniem krzyżowym o ceglanych żebrach i kamiennych konsolach z przedstawieniami proroków i św. Katarzyny. We wnętrzu zachowały się barokowy ołtarz główny, późnorenesansowa ambona i dziewiętnastowieczny prospekt organowy, a na ścianach polichromie z początku XVI w. oraz kilka kamiennych nagrobków z XVIII i XIX w.

Kościół filialny pw. św. Jadwigi – Kłębanowice

Kościół wzmiankowany w 1335 r. wzniesiony około 1500 r., wielokrotnie przebudowywany. Kościół orientowany, murowany z kamienia i cegły, tynkowany z oszkarpowanym prostokątnym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowym i ostrołukowymi oknami z maswerkami gotyckimi. Na osi nawy czworoboczna wieża z okienkami typu strzelnic, górna kondygnacja szalowana zwieńczona iglicowym hełmem. We wnętrzu zachowały się m.in. w prezbiterium średniowieczne freski z przedstawieniami świętych i aniołów, oraz rokokowy ołtarz i ambona, barokowy prospekt organowy, klasycystyczna drewniana chrzcielnica, polichromowana rzeźba Piety, a na zewnątrz kamienne figury św. Jadwigi i św. Krzysztofa.

Kościół filialny pw. Nawiedzenia NMP – Taczalin

Pierwotny kościół wzmiankowany w przekazach XIV w., wzniesiony w XIV lub XV w., wielokrotnie remontowany. Po wyburzeniu starej budowli ewangelicy w latach 1816-1821 wznieśli z cegły nowy kościół orientowany, jednonawowy, trójkondygnacyjna wieża zakończona blaszanym hełmem w formach klasycystycznych i zakrystia na osi. Dach trójspadowy, na elewacjach architektoniczny, klasycystyczny detal wykonany w tynku z ryzalitem i rytmicznie umieszczonymi oknami. Salowe wnętrze, bez wydzielonego prezbiterium nakryto beczkowym sklepieniem pozornym, z jednopoziomową emporą wzdłuż trzech ścian. Wyposażenie kościoła klasycystyczne z okresu budowy m.in. ołtarz, ambona, prospekt organowy, pozostałe elementy współczesne.

Miejscowości należące do parafii: Grzybiany, Kłębanowice, Koskowice, Rogoźnik, Taczalin, Ziemnice

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELE:

– Kłębanowice: 8.15

– Taczalin: 9.30

– Grzybiany: 10.45

– Koskowice: 12.00

 

DNI POWSZEDNIE:

– Koskowice: 18.00 (wtorek)

– Grzybiany: 17.00 (środa)

– Taczalin: 17.00 (czwartek)

– Kłębanowice: 17.00 (piątek)