wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Korzystanie z fontann w okresie letnim

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy informuje i ostrzega przed wchodzeniem do miejskich fontann. Fontanna nie jest miejscem wykorzystywanym do kąpieli.
Fontanny i podobne urządzenia wodne stanowią ozdobne elementy architektury i powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie należy się w nich kąpać, pływać czy pić z nich wody, gdyż może to stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
Podczas upałów nie brakuje amatorów kąpieli korzystających z tej formy ochłody. Stanowi to jednak duże zagrożenie dla zdrowia. Woda ta zanieczyszczona jest odchodami ptaków i innych zwierząt oraz licznymi mikroorganizmami, które mogą powodować takie choroby jak: zapalenie spojówek, grzybicę stóp, zapalenie dróg moczowych, legionellozę a nawet SEPSĘ. Ponadto, woda pozostająca w otwartym zbiorniku fontanny narażona jest na skażenie fekalne mikroorganizmami obecnymi w odchodach zwierzęcych (E.coli, enterokoki, wirusy, pierwotniaki pasożytnicze).
Woda w zbiornikach fontann nie jest uzdatniania i dezynfekowana jak w pływalniach a jej jakość nie jest kontrolowana, gdyż intencjonalnie nie jest ona przeznaczona do spożycia ani do kąpieli.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należy do zadań własnych gminy. Zatem za wszelkie działania, związane z posiadanymi przez gminę obiektami, w tym ustalenie i opracowanie zasad zachowania w sąsiedztwie fontann, odpowiedzialni są właściciele lub zarządcy tego rodzaju obiektów. Organy gminy wydają akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń publicznych, np. stanowiące załącznik do uchwał regulaminy korzystania z fontann miejskich. Regulaminy korzystania z fontann, tablice informacyjne oraz informacje udostępniane na stronach internetowych przez właścicieli i zarządców fontann powinny jednoznacznie wskazywać, że woda w fontannach nie jest przeznaczona do spożycia ani do kąpieli.
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
Akredytacja AB 636 obejmuje:
Badania chemiczne wody
Badania właściwości fizycznych wody
Badania mikrobiologiczne wody, żywności, próbek środowiskowych z obszaru produkcji żywności i obrotu żywnością
Badania mikrobiologiczne wymazu z kału, szczepów bakteryjnych
Badania biologicznych wskaźników skuteczności procesu sterylizacji
SEKCJA PRÓBOBIORCÓW I ORZECZNICTWA
Akredytacja AB 636 obejmuje:
Pobieranie próbek wody do spożycia do badań: mikrobiologicznych, chemicznych i właściwości fizycznych.
Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych
Badania chemiczne i właściwości fizycznych wody wykonywane w miejscu pobrania próbki (temperatura, stężenie chloru wolnego, całkowitego)
Strona 2 z 2
Państwowa Inspekcja Sanitarna nie prowadzi nadzoru nad jakością wody w fontannach. Za złamanie zakazu kąpieli w fontannie może grozić mandat.


z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Legnicy
mgr inż. Marzenna Zych
Kierownik Oddziału Higieny Pracy
(pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Autor: red. Natalia Czernicka