wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Granty PPGR – wsparcie dla rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (zwanych dalej PPGR). Głównym celem programu Granty PPGR  jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:
1. Zamieszkują miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej,
2. Są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR,
3. Nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (np. w ramach zdalnej Szkoły).

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie  przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia szkoły średniej następujących dokumentów:
1. Oświadczenia, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
3. Wykaz – informację o sprzęcie;
4. Dokumentów potwierdzające fakt zatrudnienia w danych PPGR.

Złożenie dokumentów:
1. Komplet dokumentów należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole (sekretariat) lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, w terminie do dnia 25 października 2021 roku.
3. Dokumenty złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie zostaną zweryfikowane przez pracownika Gminy Legnickie Pole, w zakresie poprawności.
4. Wszystkie druki dostępne są na stronie Gminy Legnickie Pole (w aktualnościach lub zakładce: Urząd Gminy/Formularze i wzory dokumentów/Oświata)

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pliki do pobrania:

Autor: red. Natalia Czernicka