wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Granty PPGR – wsparcie dla rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (zwanych dalej PPGR). Głównym celem programu Granty PPGR  jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:
1. Zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
2. Są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
3. Nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie  przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia szkoły średniej następujących dokumentów:
1. Oświadczenia, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
3. Wykaz – informację o sprzęcie;
4. Dokumentów potwierdzające fakt zatrudnienia w danych PPGR.

Złożenie dokumentów:
1. Komplet dokumentów należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole (sekretariat) lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, w terminie do dnia 25 października 2021 roku.
3. Dokumenty złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie zostaną zweryfikowane przez pracownika Gminy Legnickie Pole, w zakresie poprawności.
4. Wszystkie druki dostępne są na stronie Gminy Legnickie Pole (w aktualnościach lub zakładce: Urząd Gminy/Formularze i wzory dokumentów/Oświata)

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pliki do pobrania:

Autor: red. Natalia Czernicka