wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Rola rolnika by upadku unikał

„Rola rolnika by upadku unikał” – m.in. pod tym hasłem, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prowadzi w 2021 roku swoje działania prewencyjne. „Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej.

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa. Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Spowodowane są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy.

Z analiz Kasy wynika, że do zdarzeń z grupy upadek osób dochodziło głównie wskutek:

 • złego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie)
 • nieużywania odpowiedniego obuwia roboczego
 • niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności
 • niekorzystania lub nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości
 • wad konstrukcyjnych budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, progów w otworach drzwiowych, różnic poziomów powierzchni
 • nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep
  i wozów.

Pamiętaj:

 • utrzymuj porządek w obejściu, w pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych
 • dbaj o stan nawierzchni podwórza i ciągów komunikacyjnych
 • prawidłowo wchodź i schodź z maszyn rolniczych, przyczep i wozów
 • stosuj drabiny i podesty do pracy na wysokości
 • zabezpieczaj otwory zrzutowe i kanały gnojowe.

Autor: red. Natalia Czernicka