henrykalia2018

Zaproszenie do współtworzenia Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

ngo00Szanowni Państwo, zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

"6oe kwiaty dla nauczycieliWykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić".
     Z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z działań na rzecz wspólnego dobra oraz zadowolenia z trudnej i niezmiernie ważnej pracy.
     Dziękujemy za codzienny wysiłek, troskę oraz budowanie wspólnoty szkolnej. Mamy nadzieję, że praca przyniesie Państwu poczucie spełnienia i dostarczy wielu radości i niezapomnianych chwil.
     Życzymy, aby wysiłek wkładany w pracę z młodzieżą motywował do podejmowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego. Proszę przyjąć także życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

                                                                              Wójt Gminy Legnickie Pole
                                                                                    Henryk Babuśka

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Legnickie Pole

azbest00Gmina Legnickie Pole zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnickie Pole - etap II". Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

HURAS rozpoczął budowę zakładu

hurasNa terenach należących do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszar Legnickie Pole, w Nowej Wsi Legnickiej, trwają prace ziemne związane z budową hali produkcyjnej. To już trzecia firma, która na przestrzeni ostatnich miesięcy postanowiła zainwestować w Gminie Legnickie Pole - cieszy sie wójt gminy Henryk Babuśka. Firma "HURAS - Konstrukcja i budowa maszyn specjalnych" 29 czerwca br. otrzymała pozwolenie na budowę budynku produkcyjno-biurowego o powierzchni ponad 2100 m2 na 2,22 ha działce - wyjaśnia wójt. W możliwie krótkim terminie wydaliśmy decyzję środowiskową, gdyż podczas rozmów z inwestorem zadeklarowałem, że nadam inwestycji specjalny priorytet - dodaje Babuśka.

Dofinansowanie na wymianę pieców

piece00Mając na uwadze złą jakość powietrza atmosferycznego na terenie Dolnego Śląska, która niekorzystnie wpływa na kondycję środowiska naturalnego oraz komfort życia, a przede wszystkim na stan zdrowia mieszkańców regionu oraz fakt, że źródłem znacznej części zanieczyszczeń powodujących ten niekorzystny stan jest tzw. niska emisja, Rada Gminy Legnickie Pole w dniu 29 września br. podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Legnickie Pole pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.

Zapraszamy na szkolenie

MCK internetMłodzieżowe Centrum Kariery w Jaworze rozpoczęło realizację projektu pt. „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
     Grupą docelową w projekcie są osoby młode w wieku 18-24 lata pozostające bez zatrudnienia, nieuczące się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

Pożegnanie lata

p 00Najstarsze przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Legnickim Polu wspólnie ze swoimi rówieśnikami z innych placówek oświatowych pożegnały lato podczas festynu zorganizowanego przez Zarząd Miejski TPD w Legnicy. Tegoroczna zabawa przebiegała pod hasłem "Żyjmy zdrowo i bawmy się bezpiecznie” i miała na celu propagować wśród najmłodszych zdrowy i aktywny styl życia. Dzieci poprzez udział w konkursach i zabawach miały okazję integrować się z rówieśnikami oraz poszerzać swoją wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej.

Jesienne prace polowe pod nadzorem

jesiene praceJeszcze tak nie dawno trwały na polach prace żniwne, a już inspektorzy KRUS oraz radcy PIP przygotowują kolejne wizytacje, tym razem jesiennych prac okopowych. Tak jak podczas wizytacji prac żniwnych, apelują do rolników o ostrożną i bezpieczną pracę. Zwracają uwagę na stan techniczny maszyn i pojazdów rolniczych oraz występujące zagrożenia dla użytkujących je osób.