wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Przebudowa dróg gminnych

Koszt całkowity:

3 709 577,25

Zakres prac obejmował przebudowę drogi gminnej publicznej wraz z budową chodnika w miejscowości Bartoszów oraz przebudowę drogi gminnej w obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Gniewomierz. Działania realizowane ze wsparciem Funduszu Dróg Samorządowych.