17 maja Pielgrzymka Służb Mundurowych

ImageW niedzielę 17 maja 2009 roku gościmy w Legnickim Polu przedstawicieli Służb Mundurowych z terenu Dolnego Śląska. Odbędzie się w tym dniu tradycyjna pielgrzymka z racji kolejnej Rocznicy Bitwy pod Legnicą z 1241 roku. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Pielgrzymka rozpocznie się procesją z Relikwiami Świętej Jadwigi o godz. 1245, po uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. Doktora Stefana Cichego, Biskupa Legnickiego, uroczystości przeniosą się do Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Legnickim Polu oraz na boisko szkolne. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Drodzy przedsiębiorcy

ImagePolska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP), Wójt Gminy Legnickie Pole oraz Starostwo Powiatowe w Legnicy, mają przyjemność zaprosić mikro przedsiębiorstwa i małe firmy usługowe, produkcyjne działające na terenie województwa dolnośląskiego na bezpłatne seminarium informacyjne pt. „Przepływy pieniężne, czyli jak zaplanować i utrzymać płynność finansową firmy”, które odbędzie się 02 czerwca 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Legnicy pl. Słowiański 1 sala 336 IIIp. w godz. 10:00-15:00.

Wniosek złożony

W poniedziałek 11 maja 2009 roku przedstawiciele Urzędu Gminy w Legnickim Polu, Agnieszka Koryś – Skarbnik Gminy oraz Sławomir Pienias – odpowiedzialny      w Gminie Legnickie Pole za wnioski oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych, złożyli kolejny wniosek o dofinansowanie. Wniosek złożony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Wnioskowana przez Gminę kwota dofinansowania to 6 024 939, 68 PLN.
Image

Rada pracuje

W Lubieniu zakończono prace nad projektem „Pożyteczne Wakacje 2009”.
Rada Sołecka wspólnie z Małgorzatą Wasylewicz włożyła  dużo zainteresowania i zaangażowania, aby uszczegółowić plan działań na czas wakacji dla dzieci i młodzieży. Celem jest wzbudzenie wśród uczestników zainteresowania działaniami na rzecz rozwoju okolicy w której mieszkają.

Święto Konstytucji 3 Maja

ImageUstawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Absolutorium uchwalone

ImageW czwartek (30. 04. 2009) odbyła się Sesja Rady Gminy Legnickie Pole. Podczas Sesji Radni zajmowali się sprawozdaniem finansowym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008. Najważniejszymi punktami Sesji było sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za rok 2008 oraz przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Gazeta Piastowska

ImageW czwartek 30 kwietnia ukazał się na terenie Gminy Legnickie Pole kolejny numer Gazety Piastowskiej. W gazecie znajduje się wiele informacji dotyczących naszych mieszkańców i naszej Gminy. Serdecznie zapraszamy do lektury. Gazeta dostępna jest bezpłatnie w punktach handlowych na terenie Gminy.

Powiatowa Gimnazjada

ImageW środę 29 kwietnia 2009 roku odbył się finał Powiatowej Gimnazjady Piłki Nożnej Chłopców. W finale uczestniczyły: Gimnazjum nr 1 w Chojnowie, Gimnazjum nr 2 w Chojnowie oraz Gimnazjum w Legnickim Polu.