Ptasia grypa - WAŻNE

KOMUNIKATW związku z wystąpieniem w miejscowości Strupice (gmina Chojnów) ogniska grypy ptaków wywołanej wirusem ptasiej grypy H5N8, w dniach 17, 18 oraz 20 stycznia 2020 r. obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Spotkania miały służyć wypracowaniu planu działań zmierzających do zminimalizowania skutków wystąpienia wirusa.

Wirus ptasiej grypy H5N8 jest zupełnie niegroźny dla człowieka.

Sieć światłowodowa na terenie Gminy Legnickie Pole

Infografika str.1Na obszarze naszej gminy ruszyła realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę sieci światłowodowej w lokalizacjach, gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne. Do końca 2021 roku na terenie całego kraju powstanie infrastruktura światłowodowa obejmująca swoim zasięgiem ponad pół miliona gospodarstw domowych i blisko 2 tysiące jednostek oświatowych.

Fotowoltaika dla gospodartw domowych

Wszystkich mieszkańców, zainteresowanych zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w swoich gospodarstwach, zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami firmy piTERN sp. z o.o.
PLAKAT LEGNICKIE POLE

Spotkanie z mieszkańcami Gniewomierza

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gniewomierza do udziału w zebraniu wiejskim, na którym będą omawiane sprawy bieżące sołectwa.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia (poniedziałek) 2020 roku o godzinie 1800 w świetlicy wiejskiej w Gniewomierzu.

W zebraniu będzie uczestniczył także Wójt Gminy Legnickie Pole.

Zaproszenie na badanie

Dzień Babci i Dziadka

Sesja Rady Gminy Legnickie Pole

KOMUNIKATUprzejmie informujemy, że 24 stycznia br. (piątek) o godzinie 09.00 odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Legnickie Pole w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.
Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Legnickie Pole

Ptasia grypa

KOMUNIKAT2W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy u dzikich ptaków zwracamy się z prośbą o monitorowanie sytuacji we własnych gospodarstwach. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek, dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania:
Należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:
-zabezpieczyć pasze przed dostępem zwierząt dzikich,
-nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
-nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do którego dostęp mają dzikie ptaki,
-stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
-stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,
-przetrzymywać drób w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych bez możliwości swobodnego poruszania się po wolnym wybiegu.

Złote Gody 2020

Złote Gody11 stycznia w sali bankietowej GOKiS przy ulicy Benedyktynów odbyło się uroczyste rozdanie medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Aż pięć par mieszkających na terenie naszej gminy doczekało tak pięknego wyróżnienia. Na uroczystość Jubilaci zaprosili także swoich najbliższych, co podkreśliło rangę tego wydarzenia. Tak wspaniały przykład jest wart nie tylko medali, kwiatów i upominków lecz również najwyższego uznania. W uroczystości uczestniczył także Wójt Rafał Plezia oraz Sekretarz Gminy- Mariola Kądziela, którzy złożyli Jubilatom serdeczne gratulacje oraz pożyczyli wszystkiego najlepszego na kolejne lata małżeństwa. Po wzniesieniu toastu symboliczną lampką szampana wszyscy zasiedli do stołu, aby skosztować upieczonego specjalnie na tę okazję tortu. My również życzymy Jubilatom wszelkiej pomyślności na najbliższe wspólne lata!

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu