wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Uwaga! Od dziś rusza akcja bezpłatnej kastracji zwierząt

Chcesz zabezpieczyć swoje zwierzę przed ciążą? Nie chcesz więcej psów i kotów w gospodarstwie? Chcesz aby Twoje zwierzęta były zdrowe?

Gmina Legnickie Pole wraz z Fundacją ZWIERZ, podobnie jak w roku ubiegłym, podjęły się wspólnej realizacji projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! mającego na celu zmniejszenie liczby zwierząt niechcianych przez upowszechnienie przeprowadzania zabiegów sterylizacji/ kastracji u zwierząt utrzymywanych przez ich opiekunów.

Gmina Legnickie Pole i Fundacja ZWIERZ proponują nieodpłatne przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji Twojego zwierzęcia.

Zabiegi wykonuje Przychodnia Weterynaryjna MONAVET ul. Szaniawskiego 1, 59-220 Legnica.

Czas realizacji projektu: 11 kwietnia – 31 października 2022 r.

W okresie 11.04 – 31.10.2022 r. każda osoba zamieszkała na terenie Gminy Legnickie Pole może skorzystać z bezpłatnego zabiegu sterylizacji albo kastracji psa lub kota. Wysokość środków finansowych jest ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń.

W celu zgłoszenia zwierzęcia do zabiegu kastracji lub sterylizacji konieczne będzie złożenie do Urzędu Gminy w Legnickim Polu wniosku na specjalnie przygotowanym formularzu.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z uwagami, które zostały zawarte na drugiej stronie przygotowanego formularza.

Formularze wniosku dostępne są także w Urzędzie Gminy Legnickie Pole – sekretariat pokój nr 13.

Wnioskodawca tj. jedno gospodarstwo domowe,  może otrzymać w roku 2022 dofinansowanie do przeprowadzenia zabiegów u jednego kota i jednego psa (wymagane jest złożenie osobnego wniosku dla psa i osobnego dla kota).

Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu może być choroba zwierzęcia lub wiek.

Ważne informacje dotyczące Akcji:

  1. Zwierzęta poddawane zabiegowi kastracji lub sterylizacji zostaną trwale oznaczone poprzez umieszczenie pod skórą mikroczipa, wpisanie jego numeru, informacji o zwierzęciu oraz danych właściciela do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL. Zwierzę nie zostanie oznakowane, jeżeli zostało oznakowane wcześniej wraz z wpisaniem do międzynarodowej lub ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych. Trwałe oznaczenie zwierząt, podobnie jak zabiegi sterylizacji i kastracji, będzie finansowane w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole na rok 2022”. 
  2. Wniosek o sfinansowanie zabiegu sterylizacji lub/i kastracji może złożyć wyłącznie osoba mieszkająca na terenie Gminy Legnickie Pole.
  3. Przez Wnioskodawcę rozumie się jedno gospodarstwo domowe. Każdy Wnioskodawca może otrzymać w roku 2022 dofinansowanie do przeprowadzenia zabiegów u jednego kota i jednego psa. Wymagane jest złożenie osobnego wniosku dla psa i osobnego dla kota. Złożone wnioski zawierające informacje zarówno dotyczące psa i kota nie będą rozpatrywane. 
  4. Wnioskodawca, który stara się o dofinansowanie zabiegu dla psa, zobligowany jest do dołączenia do składanego wniosku, kserokopii aktualnego zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie – wymóg konieczny.
  5. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu do Urzędu Gminy Legnickie Pole. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne ze sfinansowaniem zabiegów.
  6. Wnioski złożone w innej formie niż na przygotowanym formularzu, z niepełnymi danymi lub bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
  7. Pula środków finansowych na zabiegi sterylizacji i kastracji jest ograniczona.
  8. Termin wykonania zabiegu będzie ustalany bezpośrednio przez Wnioskodawcę z Przychodnią weterynaryjną z którą Gmina podpisała stosowną umowę (dane kontaktowe do Przychodni zostaną przekazane Wnioskodawcy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez tut. Urząd).
  9. W przypadku kota lub psa będącego pod opieką mieszkańca Gminy, dowiezienie na zabieg oraz odbiór zwierzęcia po zabiegu pozostaje w kwestii mieszkańca. Opiekun/właściciel zwierzęcia odpowiedzialny jest za należyte zaopiekowanie się zwierzęciem po wykonanym zabiegu.

Autor: red. Natalia Czernicka