wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Informacja dla Mieszkańców dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi

Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego:

  • papier i tektura – pojemnik niebieski, 
  • szkło – pojemnik zielony, 
  • metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty,
  • odpady bio, odpady kuchenne – pojemnik brązowy,
  • odpady zmieszane (w tym zimny popiół) – pojemnik czarny. 

W związku z powyższym w przypadku nadmiaru któregokolwiek odpadu komunalnego, proszę o wystawianie w odpowiednich workach do tego przeznaczonych oznaczonych napisem:

  • niebieski „PAPIER”
  • zielony „SZKŁO”
  • żółty „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
  • zmieszane „CZARNY”
  • brązowy „BIO”.

WAŻNE

W przypadku wystawiania odpadów „BIO” w worki ze zwykłego plastiku, materiał ten zanieczyszczałby w ten sposób powstały kompost i zaburzyłby proces rozkładu odpadu. Ten rodzaj śmieci należy wyrzucać w specjalnych biodegradowalnych i kompostowanych workach dostępnych do zakupu głównie w sklepach ekologicznych – które każdy mieszkaniec kupuje
we własnym zakresie.

W związku z powyższym, jeżeli nadmiar odpadów komunalnych nie będzie wystawiany w odpowiednich kolorach do tego przeznaczonych firma nie ma obowiązku ich od mieszkańców odbierać.

Autor: red. Natalia Czernicka