wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Ulepszamy gminną służbę zdrowia

Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie prawie 700 000,00 zł na poprawę jakości działania Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu. Dzięki uzyskanej dotacji zostanie polepszona dostępność przychodni dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Przebudowana zostanie rejestracja, schody wejściowe do budynku i dojścia do windy, tak aby budynek był w pełni dostępny dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zostanie zamontowana klimatyzacja, wdrożymy rozwiązania telemedycyny oraz stworzymy kompatybilną do niej stronę internetową i aplikację mobilną dla pacjentów. Przeprowadzone zostaną szkolenia i warsztaty dla personelu placówki oraz zakupimy usługi tłumacza migowego. Analizując komponenty organizacyjne, zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród pacjentów, sporządzony pakiet dokumentów zawierających procedury, powołani zostaną asystenci, przeprowadzimy audyt dostępności. Nawiązana zostanie współpraca z organizacją pozarządową reprezentującą osoby ze szczególnymi potrzebami.

– podsumowuje założenie projektowe Agnieszka Tabiszewska, dyrektor Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu i autorka projektu.

Autor: red. Natalia Czernicka