wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Pomoc na szkody w uprawach rolnych

Pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2021 r. przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę.

W dniu 1 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1172, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nową formę pomocy dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy (§13zp).

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 16 czerwca 2022 r.

Zgodnie z powyższymi przepisami wnioski będzie można składać od dnia 16 czerwca 2022 r. (tj. dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia) do dnia 30 czerwca 2022 r.

Termin składania wniosków, nie podlega przywróceniu. W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 czerwca 2022 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Wnioski będą mogły być składane bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Przez datę złożenia wniosku będzie należało rozumieć datę osobistego złożenia dokumentu w biurze powiatowym ARiMR, a w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) lub platformy ePUAP – datę jego nadania.

Formularz wniosku wraz z instrukcją jego wypełnienia zostanie udostępniony na stronie internetowej Agencji DOSTĘPNY OD 16 CZERWCA.

Autor: red. Natalia Czernicka