wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Pielgrzymka Sługi Bożego Henryka II Pobożnego

Po wspólnej modlitwie, pielgrzymi ruszyli w drogę, aby uczcić obchody Bitwy na Legnickich Polach z 1241 roku.

Wczoraj, spod kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy wystartowała piesza II Pielgrzymka Sługi Bożego Henryka II Pobożnego do Bazyliki Mniejszej w Legnickim Polu, by uczestniczyć we Mszy Świętej pod przewodnictwem Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego za poległych rycerzy, obrońców Ojczyzny i wiary chrześcijańskiej. W między czasie, szlak bitwy doprowadził podróżujących do kościoła św. Antoniego w Gniewomierzu, gdzie sołtys Jadwiga Gawron i mieszkańcy wsi czekali z ciepłym napojem i słodkim poczęstunkiem, a kolejni uczestnicy dołączyli do marszu. Całej drodze towarzyszyły wspólne rozmowy, krzepiące pieśni i wiosenne słońce.

Po przybyciu na miejsce, w obecności zaproszonych gości, odbyło się święcenie sztandarów nadanych przez Wójta Gminy Legnickie Pole – Rafała Plezię: Związkowi Sybiraków Koło Legnickie Pole, reprezentowanemu przez prezesa Eugeniusza Zawackiego oraz Związkowi Pszczelarzy Ziemi Legnickiej Koło Legnickie Pole, reprezentowanemu przez prezes Annę Dawidowską. Obecni byli również motocyklowi przyjaciele, którzy pod przewodnictwem Krzysztofa Lelito tłumnie przybyli pod Bazylikę, aby uczestniczyć w tej niezwykle podniosłej uroczystości.

„Jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji oraz zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu”

– czytali rodzice chrzestni sztandarów, którymi zostali poseł Ewa Szymańska, wójt Rafał Plezia oraz dyrektor GPZ Agnieszka Tabiszewska.

Szczególne podziękowania należą się fundatorom wymienionych sztandarów, którzy wbili w ich drzewce symboliczne gwoździe. Sztandar Związku Sybiraków Koło Legnickie Pole wsparli:

 • Senator RP – Dorota Czudowska,
 • Poseł na Sejm RP – Ewa Szymańska,
 • Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Piotr Karwan,
 • Wójt Gminy Legnickie Pole – Rafał Plezia,
 • Radny Miasta Legnica – Andrzej Lorenc,
 • Dyrektor Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu – Agnieszka Tabiszewska,
 • Prezes Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – Paweł Pulnar,
 • Prezes Związku Sybiraków Koło Legnickie Pole – Eugeniusz Zawacki,
 • Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Przemysław Bożek,
 • Adam Babuśka,
 • Właściciel Pracowni projektowo-geodezyjnej GEO-CAD w Legnickim Polu – Jarosław Żak,
 • Fundacja „Pogoń Lwów” – Przemysław Bożek.

Sztandar Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej Koło Legnickie Pole wsparli:

 • Wójt Gminy Legnickie Pole – Rafał Plezia,
 • Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Przemysław Bożek,
 • Prezes Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – Paweł Pulnar,
 • Prezes Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej Koło Legnickie Pole – Anna Dawidowska,
 • Fundacja BIO-PLANTA – Krystian Żygadło.

,,W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Polski […] przysięgam chronić go i dbać o jego honor oraz bronić przed uszkodzeniem lub dostaniem się w niepowołane ręce, aż do ofiary mego życia”

– przysięgały poczty sztandarowe przed celebransem.

Dziękujemy licznym pocztom sztandarowym przybyłym na to wydarzenie:

 • Chorągiew Henryka II Pobożnego – Legnickie Pola 1241,
 • Chorągiew Joannitów- Legnickie Pola 1241,
 • Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Legnickim Polu,
 • Komenda Miejska Policji w Legnicy,
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy,
 • Ochotnicza Straż Pożarna Miłogostowice,
 • Związek Sybiraków Oddział Legnica,
 • Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej Koło Legnica,
 • Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej Koło Lubin,
 • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Legnickie Pole,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Legnickie Pole,
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Legnica,
 • Starostwo Powiatowe w Legnicy.

No i oczywiście Komendantowi Gminnemu Robertowi Jorgasowi, który dowodził pocztom. Oprawę wieńczącą pielgrzymkę przygotował GOKiS w Legnickim Polu oraz Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Mikołajowicach.

Po Mszy Świętej dzień zakończono uroczystym spotkaniem, na którym Bractwo Henryka Pobożnego wręczyło tytuł Honorowego Członka Bractwa Bp. Andrzejowi Siemieniewskiemu.

Dziękujemy wszystkim obecnym i do zobaczenia za rok – 6 kwietnia 2024 r.

Autor: red. Natalia Czernicka