wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Nowe wytyczne dotyczące projektu “Granty PPGR”

W związku z pojawieniem się nowych wytycznych dotyczących projektu „Granty PPGR”, uprzejmie informujemy, że ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:

  1. Zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. Są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  3. Nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (nie dotyczy laptopów użyczonych w ramach programów “Zdalna Szkoła” i “Zdalna Szkoła +” na okres nauki zdalnej, jeśli laptopy zostały zwrócone do szkoły i nie pozostają w dyspozycji dzieci).

Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy (gmina uprawniona do składania oświadczeń) według miejsca zamieszkania dziecka.

Pliki do pobrania:

Autor: red. Natalia Czernicka