wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Nabór wniosków o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że do 30 września 2023 r. można składać wnioski o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole z uwagi na rozpoczęta procedurę zmiany dokumentów planistycznych obejmujący cały obszar gminy Legnickie Pole.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane wnioskodawcy,
  • numer telefonu,
  • nr działki, 
  • obręb,
  • czego ma dotyczyć wnioskowana zmiana (jakie przeznaczenie jest oczekiwane),
  • podpis wnioskodawcy.

Wniosek należy sporządzić odręcznie.

Autor: red. Natalia Czernicka