wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Azbest usunięty

Gmina Legnickie Pole zakończyła realizację zadania ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnickie Pole”. Zakres zadania obejmował odbiór, transport , unieszkodliwienie i/lub demontaż wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości w Gminie Legnickie Pole. W wyniku realizacji zadania ostatecznie azbest odebrano od 8 właścicieli nieruchomości. Odebrano 24,200 Mg azbestu. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowita wartość zadania: 23 937,96 zł.

Autor: red. Natalia Czernicka