wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców miejscowości Koskowice dotyczącymi stanu dróg gminnych w miejscowości Koskowice informujemy, że wypracowaliśmy mechanizm postępowania dotyczący przywrócenia dróg, co najmniej do stanu pierwotnego sprzed budowy drogi powiatowej w Koskowicach.

Obecnie przygotowujemy się do negocjacji z powiatem legnickim oraz firmą BUDRIM. Potrzebujemy ustalić stan faktyczny dotyczący użytkowania dróg gminnych przez firmę realizującą inwestycję powiatową. Przypominamy, że dojazdy do dróg gminnych były wyłączone poprzez wymagane objazdy z wyłączeniem mieszkańców wsi Koskowice.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie mieszkańców Koskowic w określenie stanu nawierzchni i konieczność jej naprawy prosimy o wsparcie gminy stosownymi oświadczeniami. Prosimy o dobrowolne prawdziwe oświadczenia, które mogą istotnie wpłynąć na przebieg procesu naprawy nawierzchni dróg gminnych.

Jednocześnie informujemy, że drogi będą naprawione dopiero po ocenie zniszczeń dokonanej przez biegłego, który oszacuje poniesione przez gminę straty.

Autor: red. Natalia Czernicka