wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Zwrot kosztów za przyjęcie uchodźców – wniosek do pobrania

Zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa, wszyscy którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, mogą ubiegać się o refundacje kosztów pobytu (40 zł dziennie za osobę, przyznane maksymalnie za 60 dni, wypłacane z dołu). W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek z załącznikami w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu, pok. nr 10:

Wioleta Róg – nr tel. 76 85 82 862,
Aneta Malczewska – nr tel. 76 85 82 863.

Wniosek wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania znajduje się poniżej artykułu, w plikach do pobrania.

Ważne! Kartę osoby należy wypełnić oddzielnie dla każdej przyjętej do zakwaterowania osoby. Świadczenie jest przyznawane w gminie właściwej ze względu na miejsce zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie Gminy Legnickie Pole. O przyznaniu świadczenia zainteresowane osoby (składające wniosek) informowane będą w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia.

Ważne! Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada, że świadczenie przysługuje osobom, które za pomoc uchodźcom nie uzyskały osobnego wynagrodzenia. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu. Składając wniosek o rekompensatę 40 zł trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom takiego wynagrodzenia się nie otrzymało. Wniosek o 40 zł na Ukraińca może zostać rozpatrzony negatywnie, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia, jakie zapewniono uchodźcom, będą zagrażały ich życiu lub zdrowiu, bądź jeśli we wniosku podano nieprawdę.

Autor: red. Natalia Czernicka