wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Zawsze w pierwszej 10-tce pozytywnie rozpatrzonych wniosków!

Gmina Legnickie Pole, podobnie jak w ubiegłym roku, otrzymała z budżetu Województwa Dolnośląskiego 35 tys. zł. dofinansowania do zadania pn. „Konserwacja rowów melioracyjnych stanowiących własność gminy Legnickie Pole”. W tym roku planujemy poddać konserwacji 1,5 km urządzeń melioracyjnych.

Szczegółowy zakres planowanych prac obejmuje:

  • odmulenie rowów i wykoszenie skarp (urobek wbudowany zostanie w konstrukcję rowu, nadmiar wywieziony),
  • odtworzenie dwustronne skarp oraz odbudowę rowów i przywrócenie do stanu pierwotnego,
  • zachowanie odpowiedniego spadku rowów,
  • odmulenie oraz ewentualna poprawa stanu przepustów,
  • uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
  • usuwanie i unieszkodliwianie odpadów powstałych podczas wykonywania zamówienia.

Łączny koszt zadania szacowany jest na ok. 100 tys. zł z czego pozyskane dofinansowanie to 35 tys. zł. Pozostałe środki na realizację zadania pochodzić będą z budżetu Gminy.

Autor: red. Natalia Czernicka