wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Usuń azbest z dachu – nabór wniosków

Wójt Gminy Legnickie Pole informuje Mieszkańców, którzy posiadają zdemontowane pokrycia dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż tego pokrycia dachowego w 2023 roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu. 

Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i utylizację płyt zawierających azbest, natomiast nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia  dachowego.

Maksymalny koszt kwalifikowany związany z usunięciem wyrobów zawierających azbest nie może przekroczyć 700 zł/Mg, a wysokość  dofinansowania stanowi 40% kwoty tj. 280 zł/Mg. Zwiększenie kosztu kwalifikowanego nie stanowi podstawy do zwiększenia wartości przyznanej dotacji, co oznacza że koszty ponoszone są przez  właściciela nieruchomości.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani takim dofinansowaniem w 2023 roku proszeni są o złożenie stosownych deklaracji w terminie do 31 stycznia 2023 r.

Deklarację można pobrać w załączonym poniżej pliku i wypełnioną złożyć w sekretariacie w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, wysłać pocztą na adres Urzędu:

Urząd Gminy Legnickie Pole
ul. Dientzenhofera 1,
59-241 Legnickie Pole

lub przesłać skan deklaracji na adres: sekretariat@legnickiepole.pl
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: 76 85 82 871.

Autor: red. Natalia Czernicka