wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Usuń azbest z dachu i odzyskaj 40% kosztów

Wójt Gminy Legnickie Pole informuje Mieszkańców, którzy posiadają zdemontowane pokrycia dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż tego pokrycia dachowego w 2022 roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu. 

Dofinansowanie obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt zawierających azbest, natomiast nie obejmuje dopłaty do nowego pokrycia  dachowego.

Kwota dofinansowania wynosi 40% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest, pozostałe 60% to koszt własny właścicieli nieruchomości.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani takim dofinansowaniem w 2022 roku proszeni są o złożenie stosownych deklaracji w terminie od 7 marca do 8 kwietnia 2022 r. 

Deklarację można pobrać w załączonym poniżej pliku i wypełnioną złożyć w sekretariacie w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, wysłać pocztą na adres Urzędu:

Urząd Gminy Legnickie Pole
ul. Dientzenhofera 1,
59-241 Legnickie Pole

lub przesłać skan deklaracji na adres: mb.legnickiepole@onet.pl
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel.: 76 85 82 873.

Osoba do kontaktu: Magdalena Borkowska

Autor: red. Natalia Czernicka