wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole

Przypominamy, iż do 15 lipca 2021r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Legnickie Pole.

Stypendium może być przyznane uczniom zamieszkującym teren Gminy Legnickie Pole, uczęszczającym do klas I-VIII szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz techników.

Stypendium przyznawane jest za:

  • wysokie wyniki w nauce (z wyłączeniem uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej, w stosunku do których stosuje się oceny opisowe),
  • osiągnięcia naukowe,
  • osiągnięcia artystyczne,
  • osiągnięcia sportowe.

Szczegółowe informacje o kryteriach otrzymania stypendium oraz wniosku, zawarte są w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI.189.2017 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Pliki do pobrania:

Autor: red. Natalia Czernicka