wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Sprzedaż końcowa węgla

Gmina Legnickie Pole przystępuje do sprzedaży końcowej węgla pozostałego na składzie gminnym w ilości 66 ton tj. 22 tony w sortymencie ORZECH oraz 44 tony w sortymencie GROSZEK II.

Informujemy, iż zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej  (DZ.U. poz. 877 z dnia 09.05.2023r.) przy sprzedaży końcowej paliwa stałego nie obowiązuje limit ilościowy.

Pierwszeństwo nabycia będą mieli mieszkańcy naszej gminy po złożeniu pisemnego wniosku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do 30 czerwca. Obowiązuje kolejność zgłoszeń oraz do wyczerpania zapasów paliwa stałego.

Cena paliwa stałego  wynosi 1850 zł za tonę.

Informujemy, iż wnioski złożone do 15 kwietnia 2023 roku, które nie zostały opłacone i zrealizowane pozostały bez rozpatrzenia, a zadeklarowana ilość paliwa stałego jest do zakupu w sprzedaży końcowej.

Autor: red. Natalia Czernicka