wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Oznacza to, że:

– Będzie możliwość składania dokumentów w sekretariacie (Ip.).
– Będą obowiązywać limity osób na jedno stanowisko– przy danym stanowisku będzie mogła przebywać 1 osoba. Limit ten nie obowiązuje m.in. w sytuacji, gdy obsługa dotyczy osoby, która z uwagi na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga opieki lub pomocy w załatwieniu danej sprawy – dopuszcza się wówczas obecność 2 osób.

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, prosimy o stosowanie się do zaleceń sanitarnych, a więc w szczególności:

  • dezynfekcję rąk (dystrybutor umieszczony przy wejściu do urzędu),
  • zakrywanie ust i nosa maseczką lub fragmentem odzieży,
  • zachowanie dystansu 2 m.

Autor: red. General developer