wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

RIO negatywnie o nieudzieleniu absolutorium

Regionalna Izba Obrachunkowa NEGATYWNIE zaopiniowała Uchwałę z dnia 27.08.2020 r. dotyczącą udzielenia przez Radę Gminy Legnickie Pole absolutorium dla Wójta za rok 2019 r.
Przypomnijmy, że na sesji Rady Gminy Legnickie Pole, która odbyła się 27.08.2020 r., radni z opozycji zagłosowali PRZECIW udzieleniu Wójtowi Gminy Legnickie Pole absolutorium za rok 2019. Uchwała ta następnie trafiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała opinię NEGATYWNĄ, zaznaczając, że przy podjęciu uchwały NIE ZOSTAŁY zachowane wymogi MERYTORYCZNE i FORMALNE.
Jest to kolejny dowód na to, że Rada Gminy Legnickie Pole NIE MIAŁA i NIE MA podstaw do nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole. Budżet za rok 2019 zamknął się NADWYŻKĄ budżetową w wysokości 2 877 028,99 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 5 779 998,44 zł. Oznacza to, że rok budżetowy 2019 zamknął się z NADWYŻKĄ. Dodatkowo Gmina ZMNIEJSZYŁA ZADŁUŻENIE na koniec 2019 roku w kwocie 245 092,00 zł. Wniosek z tego płynie jeden, są pełne podstawy DO UDZIELENIA absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole.
Z pełną treścią NEGATYWNEJ OPINII RIO można zapoznać się poniżej.

Autor: red. Marcin Matyja