wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Raport o stanie gminy

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z raportem o stanie Gminy Legnickie Pole za rok 2019. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.
W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie zobowiązani są złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy w Legnickim Polu pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Legnickie Pole, planowana jest na 28 sierpnia 2020 roku. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 sierpnia 2020 roku do godziny 15.30 w biurze Rady Gminy w Legnickim Polu (ul. Dientzenhofera 1)

Raport o stanie gminy

Autor: red. General developer