wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Radna zaprzysiężona

Dziś, podczas XVI sesji Rady Gminy Legnickie Pole, odbyło się zaprzysiężenie nowej Radnej Jadwigi Gawron, która na radną została wybrana 26 kwietnia 2020 r. w wyborach uzupełniających. Przypomnijmy, że wybory uzupełniające do Rady Gminy Legnickie Pole zarządzone zostały na skutek rezygnacji z funkcji radnego przez Piotra Flejterskiego. Wyniki z wyborów uzupełniających odczytała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Legnickim Polu- Krystyna Koruch. Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał Rotę Ślubowania Radnych: “Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Słowa wypowiedziane przez Panią Jadwigę: – “Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg” – zakończyły ceremonię. Jako pełnoprawna członkini Rady, przyjęła serdeczne gratulacje od Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała Plezi. Pani Jadwidze życzymy wielu sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Podczas tej sesji wybrany został także nowy Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Legnickim Polu, tę zaszczytną funkcję piastować będzie Radny Adam Binek.16 maja weszły w życie przepisy przywracające bieg terminów, a co za tym idzie, zawieszony wcześniej termin na złożenie oświadczeń zostaje przywrócony. Ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia będzie poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian, chcą ubiegać się o te same płatności i w roku minionym wnioskowali wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Rolnicy, którzy nie złożą w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak zmian, mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności, zarówno przez aplikacje eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.

Źródło: ARiMR

Autor: red. General developer