wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Powszechny spis rolny 2020

powszechny spis rolny

Przypominamy, że na terenie całego kraju przeprowadzony będzie Powszechni Spis Rolny PSR 2020 w terminie od 1 września do dnia 30 listopada 2020r., według stanu na 1 czerwca 2020r.

Udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest obowiązkowy.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
  • osób prawnych;
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielenia dokładnych wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Rolnicy  w ramach spisu rolnego będą mogli przekazać dane w formie:

  1. Samospisu internetowego – przeprowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS;
  2. Wywiadu telefonicznego – przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem urządzenia moblinego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzania spisu rolnego, zwanego dalej „ rachmistrzem telefonicznym”;
  3. Wywiadu bezpośredniego – przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, zwanego dalej „ rachmistrzem terenowym”

Wszytskie podmioty, które nie dokonały samospisu internetowego albo nie przekazały danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie wywiadu bezpośredniego.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!


Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://spisrolny.gov.pl/

Autor: red. Natalia Socha