wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

„Partnerstwo na rzecz dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – edycja II”

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w projekcie pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”  współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach Osi 8 Rynek Pracy, Działanie 8.6.
Więcej informacji znajduje się

Autor: red. Marcin Matyja