wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Pamiętaj, aby do 30 czerwca złożyć deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Co to jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: “kopciuchów”.

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób,
  • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiści w Urzędzie Gminy. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: https://legnickiepole.pl/informacja-dla-mieszkancow-obowiazkowe-zgloszenie-do-ceeb/.

Deklaracje będą również do pobrania podczas spotkania informacyjnego z programu “Czyste Powietrze”, które odbędzie się 30 maja br., o godz. 14:00, w Mediatece, Pl. H. Pobożnego 6 w Legnickim Polu.

Autor: red. Natalia Czernicka