wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian
2.08.2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag o oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Piknik Spotkanie z Pasją”

W dniu 02 sierpnia 2021 r. do Urzędu Gminy Legnickie Pole wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Dobroczyńcy na realizację zadania publicznego pn. „Piknik Spotkanie z Pasją”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej urzędu oraz na stronie internetowej https://legnickiepole.pl/, w zakładce „organizacje pozarządowe”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Legnickie Pole w Sekretariacie, drogą elektroniczną za pomocą  ePUAP lub na adres mailowy: sekretariat@legnickiepole.pl oraz listownie na adres Urzędu Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, do dnia 11 sierpnia 2021 r. (liczy się data wpływu do urzędu).