wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian
22.06.2020

KONKURS GRANTOWY LGD „Partnerstwo Integracja Turystyka”

721535d160dde0dcf5.jpgWsparcie podmiotów zajmujących się sferą dziedzictwa lokalnego w narzędzia do kontynuacji działalności kulturowej, artystycznej związanej z tożsamością LGD „PIT”.
Wnioski można składać w terminie od 1 do 13 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Legnickie Pole.
Wniosek składa się bezpośrednio tj. osobiście lub pocztą do Urzędu Gminy Urzędu Gminy Legnickie Pole.

W przypadku dostarczenia wniosku drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.
Wysokość przyznanego grantu nie może być niższa niż 1 500,00 zł oraz wyższa niż 3 000,00 zł. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Szczegółowe zasady składania wniosków określa Regulamin naboru.
Ogłoszenie_o_konkursie
Regulamin naboru
Wniosek_o_przyznanie_grantu
Karta_oceny_formalnej
Karta_oceny_merytorycznej
Kryteria_wyboru_grantobiorców
Umowa
Wniosek_o_rozliczenie_grantu
Regulamin_prac_Komisji_Grantowej_LGD_PIT