wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Opieka nad grobami na zlecenie

GZGK Legnickie Pole sp. z o.o informuje, że z dniem 19 września 2023 r. uruchomiono dodatkowe usługi opieki na grobami zlokalizowanymi na terenie cmentarzy komunalnych w gminie Legnickie Pole.

Świadczone usługi mają charakter odpłatny i są odpowiedzią na zainteresowanie osób, które sprawują pieczę nad grobami, ale nie mogą wykonywać jej osobiście.

Ceny usług za przystrojenie grobu i zapalenie znicza będą ustalane indywidualnie, gdyż w dużej mierze zależeć będzie to od oczekiwań Zamawiającego.

Dla sprzątania grobu ustalono ceny minimalne, a ich ostateczna oferowana wartość może ulec zmianie w zależności od aktualnego stanu grobu.

OFEROWANE USŁUGI:

I. Sprzątanie grobu.

(odkurzenie, zgarniecie liści, usuwanie starych zniczy, kwiatów i wiązanek, umycie nagrobka w przypadku grobu kamiennego, zabezpieczenie środkami przeznaczonymi do pielęgnacji – UWAGA – usługa nie obejmuje usuwania zalegającej na nagrobku pokrywy śnieżnej – jest ona przedmiotem odrębnej usługi).

a) Grób pojedynczy – kwota od 90,00 zł brutto,

b) Grób podwójny – kwota od 120,00 zł brutto,

c) Grób rodzinny/grobowiec – kwota od 150,00 zł brutto.

II. Usuwanie zalegającej na nagrobku pokrywy śnieżnej kwota 70 zł brutto.

Usługa realizowana jest po indywidualnej analizie możliwości jej wykonania tj. Wykonawca ma prawo odmowy zrealizowania wskazanej usługi, gdy jej wykonanie z uwagi na warunki atmosferyczne jest niemożliwe i zachodzi ryzyko uszkodzenia nagrobka.

III. Zapalenie znicza.

Zamawiający w zleceniu zobowiązany jest wskazać dokładną ilość zniczy jakie mają zostać zapalone oraz ich rodzaj.

IV. Przystrojenie grobu.

Zamawiający w zleceniu decyduje o wyborze złożenia kwiatów lub postawienia stroika. Przygotowywane we współpracy z lokalną kwiaciarnią wiązanki i stroiki mogą być zamawiane zarówno z kwiatów żywych i sztucznych.

PODSTAWOWE ZASADY ZAMAWIANIA I REALIZACJI USŁUGI:

  1. Zamawiający dokonuje zlecenia usługi elektronicznie https://legnickie-pole.grobonet.com/

lub telefonicznie na numer  tel. 76/ 85 82 200 – wewnętrzny 2203 (z określeniem jej zakresu oraz obligatoryjnie wskazaniem adresu e-mail Zamawiającego i dokładnych danych niezbędnych do wystawienia faktury). Strony mogą ustalić, że potwierdzenie złożenia zamówienia będzie przesyłane na adres e-mail: sekretariat.gzgk@legnickiepole.pl

Zamawiający w zleceniu zobowiązany jest do podania podstawowych informacji dotyczących grobu, dla którego ma zostać wykonana usługa (tj. imię i nazwisko osoby zmarłej, data śmierci, lokalizację grobu – sektor, rząd- przy zidentyfikowaniu lokalizacji grobu pomocnym może być https://legnickie-pole.grobonet.com/

  1. GZGK Legnickie Pole sp. z o.o. (Wykonawca) dokonuje weryfikacji zlecenia i przesyła ostateczną ofertę cenową ze wskazaniem nr konta na jaki należy dokonać wpłaty oraz Nickiem niezbędnym do wskazania w tytule przelewu.
  1. Wykonawca rozpocznie realizacje usługi po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Zamawiającego.
  1. Po wykonaniu usługi na potwierdzenie zostanie Zamawiającemu przesłana (na wskazany adres e-mail) dokumentacja fotograficzna wskazująca prawidłowość wykonania usługi (wraz z datą sporządzenia dokumentacji fotograficznej) oraz scan faktury.

Autor: red. Natalia Czernicka