wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz

zdjęcie przedstawia pole rzepaku, a w tle widnieją wiatraki na terenie gminy legnickie pole

Mechanizacja rolnictwa, nowoczesne maszyny, mechanizacja prac ułatwiają prace rolnikom oraz pozwalają zwiększyć wydajność produkcji, jednak ich niewłaściwa eksploatacja prowadzi do wypadków, niestety często tych najgroźniejszych w skutkach.

Pamiętaj:

 • dbaj o park maszynowy (konserwacja sprzętu, posiadanie osłon i zabezpieczeń);
 • korzystaj z maszyn, urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • obsługę maszyn i urządzeń powierzaj wyłącznie osobom dorosłym, zdrowym, posiadającym wymagane przeszkolenia i uprawnienia;
 • przed uruchomieniem maszyny upewnij się, że nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo;
 • w czasie postoju zabezpiecz maszyny i urządzenia przed niekontrolowanym przemieszczeniem lub stoczeniem;
 • właściwie zabezpieczaj ładunki podczas transportu przed ich upadkiem;
 • przed przystąpieniem do regulacji bądź usuwania awarii wyłącz napęd i upewnij się, że maszyna jest unieruchomiona;
 • dostosuj obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej;
 • nie przystępuj do pracy w przypadku złego stanu psychofizycznego,
 • przestrzegaj zasad ruchu drogowego podczas poruszania się po drogach publicznych;
 • zorganizuj punkt przeciwpożarowy w gospodarstwie oraz wyposaż maszyny samobieżne w apteczki pierwszej pomocy.

Co jeśli przydarzy się wypadek?

 • zabezpiecz miejsce wypadku;
 • zadbaj o bezpieczeństwo osób poszkodowanych i udzielających pomoc;
 • wezwij pomoc;
 • poinformuj lekarza o okolicznościach wypadku;
 • zgłoś wypadek przy pracy rolniczej bez zbędnej zwłoki w najbliższej jednostce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (telefonicznie, osobiście bądź przez platformę ePUAP)

Bądź odpowiedzialny. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz innym osobom pracującym czy przebywającym na terenie gospodarstwa.

Autor: red. Natalia Czernicka