wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Inwentaryzacja azbestu

DOFINANSOWANIE NA WYKONANIE INWENTARYZACJI AZBESTU

Gmina Legnickie Pole otrzymała dofinansowanie, w ramach „Konkursu Azbest 2023” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, na przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych. Wyroby azbestowe jako materiały niebezpieczne podlegają ciągłej kontroli i stopniowej utylizacji, aby osiągnąć cel zapisany w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu i całkowicie unieszkodliwić wyroby azbestowe w Polsce do końca 2032 roku.

Inwentaryzacja umożliwia pozyskiwanie przez Urząd Gminy środków na utylizację dla mieszkańców oraz pozwala na aktualizację danych dotyczących ilości wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy.  Kwota jaką zostało wsparte zadanie wynosi 15 700,00 zł i stanowi 80% całego przedsięwzięcia.

Do wykonania zadania na terenie Gminy Legnickie Pole została wyłoniona firma GrinIS Michał Kozielski.

W terminie 31.07 – 12.08 br. prowadzone będą prace inwentaryzacyjne, w formie spisu z natury, przez pracowników firmy posiadających imienne upoważnienie ze zdjęciem podpisane przez Wójta Gminy Legnickie Pole. W celu wykonania pomiarów pokryć dachowych posiadających materiały zawierające azbest, wykonywane będą obloty bezzałogowym statkiem powietrznym – dronem. Mieszkańcy proszeni są o przygotowanie informacji o ilości posiadanych zmagazynowanych wyrobów azbestowych w metrach kwadratowych lub sztukach.

W punktach adresowych, w których pracownicy nie zastaną mieszkańców, pozostawiona będzie ulotka z numerem infolinii oraz adresem e-mail, gdzie można zgłosić informacje o ilości posiadanych magazynowanych wyrobów azbestowych. Informację taką można również przekazać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy.

Pozyskane dane o ilości wyrobów zawierających azbest, zostaną wprowadzone do ogólnopolskiej Bazy Azbestowej. Zostanie również utworzona warstwa obrysów budynków oraz form magazynowanych, która będzie udostępniona poprzez Geoportal Krajowy.

Autor: red. Natalia Czernicka