wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Informacje dotyczące dystrybucji węgla w 2023r.

Informujemy, że dystrybucja węgla opałowego w ramach rządowego programu wsparcia gospodarstw domowych w 2023 roku została przekazana do realizacji Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu, tak jak to miało miejsce w miesiącach ubiegłych.

Na dzień dzisiejszy możemy zagwarantować, że pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu są przygotowani, aby węgiel w bezpieczny sposób został wydany dla każdego mieszkańca naszej gminy, który wnioskował o wsparcie. Forma załadunku i przeładunku węgla została dokładnie opracowana w sposób dostępny dla każdego mieszkańca. Oto najważniejsze informacje:

Wniosek o preferencyjny zakup węgla należy złożyć do dnia 15 kwietnia 2023 roku, natomiast odbiór węgla musi nastąpić do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

  • Dystrybucja węgla odbywać się będzie według kolejności złożonych wniosków o zakup węgla.
  • Gmina Legnickie Pole wystawi fakturę za węgiel według danych zawartych we wniosku. Faktury będą dostępne w Urzędzie Gminy, pok. nr 10.
  • W celu ustalenia dnia i godziny odbioru węgla, należy udać się do siedziby GZGK w Legnickim Polu, ul. Kossak-Szczuckiej 7.
  • Odbiór opału odbywać się będzie na terenie spółki.
  • Numer konta bankowego do wpłaty: Bank Spółdzielczy 42 8649 1031 2002 2000 0101 0047.
  • Przy odbiorze konieczne będzie przedłożenie faktury oraz potwierdzenia zapłaty za zakup węgla.
  • Możliwy będzie dowóz węgla przez pracowników spółki lub transportem własnym. Warunki transportu, cennik i odrębny numer konta bankowego dostępny będzie na stronie internetowej GZGK.
  • Cena: 1850 zł/tona.

Autor: red. Marcin Matyja