wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Gmina Legnickie Pole informuje, iż w dniu 25.04.2022 r. odbędzie się zbiórka odpadów z działalności rolniczej od rolników, którzy złożyli wnioski w 2021 r.

W związku z powyższym do zainteresowanych zostały wysłane pisma wraz z godziną zbiórki, która odbędzie się na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Biskupice.

Wytyczne dotyczące przygotowania odpadów:

– odpady muszą być oczyszczone z ziemi oraz błota,

– odpady muszą być posortowane na deklarowane rodzaje oraz spakowane w worki Big-Bag w sposób umożliwiający ich zważenie i załadunek.

Do sporządzenia protokołów przyjęcia odpadów niezbędny będzie dowód osobisty Wnioskodawcy.

UWAGA WAŻNE

Informujemy, że zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699), każdy wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha, zobowiązany jest do wpisu BDO (Baza Danych Odpadowych).

W dniu odbioru odpadów z terenu Gminy Legnickie Pole tj. 25.04.2022 r. rolnik powinien mieć wygenerowaną w systemie BDO kartę przekazania odpadu (KPO) na kod 15 01 02 oraz podaną orientacyjną ilość wyrażoną w tonach.

Numer rejestrowy odbiorcy odpadów BDO to 000098961 (podmiot odbierający odpady z terenu Gminy Legnickie Pole w dniu 25.04.2022 r.)

Natomiast rolnicy, którzy złożyli wniosek, ale nie uzyskali jeszcze wpisu muszą w dniu odbioru  posiadać prawidłowo wypełnione dwa egzemplarze aktualnego wzoru KPO.

Powyższe dokumenty należy posiadać w trakcie przekazania odpadów.

Autor: red. Natalia Czernicka