wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian
13.05.2020

Substancje chemiczne w gospodarstwie

krusBezpieczne przechowywanie

Środki ochrony roślin przechowujmy „pod kluczem”, z dala od budynków mieszkalnych, inwentarskich i magazynów pasz. Pomieszczenie, w którym składuje się chemikalia, powinno mieć łatwo zmywalną
i równą podłogę, sprawnie działającą wentylację, instalację elektryczną pyło- i gazoszczelną oraz oświetlenie. Pamiętajmy, by zabronić dzieciom wchodzenia do miejsca, w którym magazynowane są chemikalia.

Odpowiednie oznakowanie

Pomieszczenia czy szafy, w których przetrzymuje się chemikalia muszą mieć tabliczki ostrzegawcze zawieszone na drzwiach. Wywieszki powinny być dość duże i czytelne. Wszystkie środki chemiczne muszą być oznakowane nieuszkodzonymi etykietami. Brak informacji o zagrożeniu na opakowaniu preparatu, w razie zatrucia, uniemożliwi szybką pomoc lekarską.

Czytaj etykiety na opakowaniach

Przed użyciem każdego środka chemicznego trzeba dokładnie przeczytać załączoną do niego instrukcję stosowania preparatu. Środków chemicznych należy używać tylko zgodnie
z przeznaczeniem. Pamiętajmy, żeby przestrzegać wszystkich zaleceń bezpieczeństwa wymienionych

na etykiecie danej substancji chemicznej.

Tylko oryginalne opakowania

Wszystkie preparaty chemiczne należy kupować i przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, z czytelną etykietą w języku polskim. Uszkodzone pudełka i torebki trzeba zastąpić nowymi, odpowiednio oznakowanymi i opisanymi. Zabronione jest przechowywanie środków chemicznych w opakowaniach po produktach spożywczych lub lekach.

Praca z chemicznymi pestycydami

Z chemicznymi środkami ochrony roślin mogą pracować tylko dorosłe, zdrowe osoby. Środki ochrony roślin zaliczone do użytku profesjonalnego mogą nabywać i stosować wyłącznie osoby posiadające udokumentowane przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Nie wolno pracować na czczo oraz po spożyciu alkoholu nawet, jeśli spożywano go dzień wcześniej. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią, nie powinny mieć kontaktu z chemikaliami.

Spożywanie posiłków a środki chemiczne

Aby bezpiecznie zjeść posiłek lub zapalić papierosa, należy odejść min. 50 m od miejsca, w którym używane były chemiczne środki ochrony roślin (od strony nawietrznej). Przed rozpoczęciem jedzenia, trzeba dokładnie umyć ręce i twarz czystą wodą z mydłem oraz przepłukać usta. Chemiczne środki ochrony roślin należy rozpylać wyłącznie przy użyciu opryskiwacza, który posiada zaświadczenie
potwierdzające jego sprawność techniczną oraz jest oznaczony aktualnym znakiem kontrolnym (atest). Pamiętajmy, żeby zawsze przed napełnieniem zbiornika opryskiwacza sprawdzić jego szczelność oraz stan węża gumowego i końcówek rozpylających.

Środki ochrony indywidualnej

Osoba, która stosuje chemiczne środki ochrony roślin, powinna zabezpieczyć się przed bezpośrednim kontaktem z tymi preparatami. Służy do tego odzież ochronna, w skład której wchodzą: kombinezon ochronny, buty i rękawice ochronne, okulary ochronne, kapelusz lub kaptur, maska lub półmaska ochronna z pochłaniaczem. Odzież ochronną należy przechowywać w oddzielnych szafkach i nie wolno jej prać z odzieżą domową. Osoby chore, ze skaleczeniami lub ranami nie powinny mieć kontaktu z chemikaliami.

Zachowaj ostrożność

W pobliżu miejsca stosowania środków ochrony roślin nie powinno być pastwisk czy owocujących roślin. Na opryskanym polu postaw tabliczkę zawierającą informację o nazwie użytego preparatu, jego toksyczności, dacie opryskiwania i okresie karencji, czyli czasie jaki powinien minąć od dnia wykonania zabiegu chemicznego do momentu zbioru rośliny przeznaczonej do konsumpcji.

Bezpieczne zachowania

Gdy stosujesz środki ochrony roślin zaliczane do bardzo toksycznych lub toksycznych, nie rób tego w pojedynkę, bo jest to zabronione. Zabierz ze sobą drugą osobę w celu asekuracji na wypadek zatrucia. Pamiętaj  także o przestrzeganiu okresu prewencji, czyli czasu, po którym najwcześniej można wejść na opryskane pole. O zamiarze opryskiwania powiadom sąsiadów.

Materiały źródłowe: broszury prewencyjne KRUS
Opracowała: Danuta Rydz Samodzielny Inspektor KRUS PT w Legnicy