wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian
13.01.2020

Ptasia grypa

KOMUNIKAT2W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy u dzikich ptaków zwracamy się z prośbą o monitorowanie sytuacji we własnych gospodarstwach. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek, dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania:
Należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:
-zabezpieczyć pasze przed dostępem zwierząt dzikich,
-nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
-nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do którego dostęp mają dzikie ptaki,
-stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
-stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,
-przetrzymywać drób w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych bez możliwości swobodnego poruszania się po wolnym wybiegu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu – www.wroc.wiw.gov.pl.
W przypadku zaobserwowania niepokojących symptomów należy niezwłocznie poinformować jedną z tych jednostek:
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy: 76 855 05 41
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Legnickim Polu: 76 858 28 53 lub 76 858 28 10
KM Policji w Legnicy: 112 lub 997

Główne zasady bezpieczeństwa – Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Zasady bezpieczeństwa gospodarstwa przed wirusem – plakat