wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian
23.02.2021

Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz– bezpieczna praca podczas obsługi zwierząt

 Hodowla zwierząt inwentarskich wiąże się z dużym ryzykiem wypadku. Co roku, do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rolnicy zgłaszają  wypadki, do których dochodzi przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Obsługą zwierząt powinny zajmować się osoby: dorosłe, zdrowe, sprawne fizycznie. Z niebezpiecznymi zwierzętami (np. buhajami, ogierami, knurami, trykami) mogą pracować wyłącznie silni mężczyźni. Praca ze zwierzętami może być niebezpieczna dla dzieci, osób starszych, słabych fizycznie, niepełnosprawnych. Zwierzęta są spokojniejsze, jeżeli opiekują się nimi znane im i przyjaźnie nastawione osoby. Przestraszone lub zaskoczone zwierzę może ugryźć, kopnąć, przewrócić, stratować. Należy pamiętać, że pomieszczenia inwentarskie powinny być: przestronne, czyste i dobrze oświetlone; z wydzielonymi stanowiskami
i korytarzem paszowym; z bieżącą wodą oraz bezpieczną instalacją elektryczną.

Najczęstsze przyczyny niebezpiecznych zdarzeń to:

-reakcja zwierząt na nieznane bodźce i otoczenie (podejście do zwierząt bez uprzedzenia, hałas, ból, strach);

-narowistość i agresja zwierząt;

-niewłaściwy sposób obsługi;

-nieodpowiednie warunki bytowania (nadmierne zagęszczenie, brak dostępu do wody i paszy oraz wybiegów);

-infrastruktura nieprzystosowana do profilu produkcji i obsady zwierząt  (brak korytarzy paszowych, ogrodzeń, ciasnota);

-nieprawidłowe metody poskramiania;

-wady konstrukcyjne budynków  (niezabezpieczone otwory zrzutowe, studzienki i kanały gnojowe).

Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt, zaspokojenie ich potrzeb bytowych, przyjazne nastawienie obsługującego, powtarzalność czynności podczas codziennej obsługi ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, które kończą się dotkliwymi urazami, stresem  i stratą czasu. Działanie z wyobraźnią i świadomością zagrożeń występujących przy obsłudze zwierząt, jest najlepszym sposobem uniknięcia wielu nieszczęśliwych zdarzeń i tragedii ludzkich.