wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian
8.07.2020

Informacja dotycząca uboju zwierząt w celu pozyskania mięsa przeznaczonego na użytek własny

085629_r0_940.jpgPosiadacze zwierząt gospodarskich mają możliwość ich uboju na terenie własnego gospodarstwa lub gospodarstwa dopuszczonego do dokonywania uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw, w celu pozyskania mięsa na użytek własny. Ubojowi mogą być poddane świnie, cielęta do szóstego miesiąca życia, owce, kozy, drób, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych oraz zwierzęta łowne, których mięso pozyskiwane jest przez myśliwego w wyniku odstrzału.
Pozyskane w wyniku uboju/odstrzału mięso może być przeznaczone wyłącznie na użytek własny tzn. przeznaczone wyłącznie na użytek rolnika lub jego rodziny – nie może być sprzedawane ani nieodpłatnie oddane na rzecz osób trzecich. Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny