wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami – KRUS informuje

„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” – to hasło nowej kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. oraz zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Intensyfikacja produkcji rolniczej, zmiany w technologii uprawy roślin i hodowli zwierząt spowodowały, że substancje niebezpieczne są magazynowane i stosowane w dużych ilościach. Każdy z wymienionych wyżej środków produkcji niewłaściwie użyty, magazynowany czy transportowany, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, jak również negatywnie oddziaływać na inne pożyteczne organizmy żywe, ponieważ środki te zawierają wiele substancji toksycznych. Niestety, często bagatelizuje się zasady bezpieczeństwa pracy podczas ich stosowania – narażając w ten sposób życie i zdrowie nie tylko własne, ale także osób postronnych. Najgroźniejsze są zatrucia ostre  wywołane jednorazowym wchłonięciem dużej dawki preparatu. W innych przypadkach, skutki oddziaływania tych substancji to zatrucia przewlekle, powstające na skutek kumulowania się w organizmie małych dawek substancji niebezpiecznych przez dłuższy okres czasu. Ich efektem są problemy zdrowotne ujawniające się po upływie nawet kilku, czy kilkunastu lat, niezwykle trudne do identyfikacji i powiązania objawów z ekspozycją na działanie szkodliwych substancji w przeszłości.

10 PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZNEGO STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI:

  1. Pozyskuj niebezpieczne substancje zgodnie z prawem, z legalnych źródeł.
  2. Zapoznaj się z etykietą produktu i stosuj się do zamieszczonych tam zaleceń. 
  3. Magazynuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami producentów i dostawców, w odpowiednich miejscach i na właściwym podłożu, z dala od źródeł wody, oddziaływania skrajnych temperatur, promieni słońca i opadów atmosferycznych.
  4. Oznakuj miejsca przechowywania niebezpiecznych substancji.
  5. Ogranicz dostęp do niebezpiecznych substancji osobom postronnym, np. dzieciom. 
  6. Wykorzystuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami i w dawkach zalecanych przez producenta.
  7. Stosuj środki ochrony indywidualnej podczas kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
  8. Po użyciu niebezpiecznych substancji zutylizuj ich resztki wraz z opakowaniem zgodnie z instrukcją.
  9. Informuj osoby postronne o miejscach, w których zastosowano niebezpieczne preparaty.
  10. Poznaj zasady postępowania na wypadek przypadkowego spożycia, kontaktu oraz zatrucia niebezpieczną substancją. 

Autor: red. Natalia Czernicka