wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Bezpieczna zima w gospodarstwie rolnym

Zima jest okresem kiedy rolnicy pracują również na powietrzu i narażeni są na działanie zmiennych i niskich temperatur. To również okres konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń rolniczych po intensywnych pracach polowych. Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu przy pierwszych przymrozkach może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. Niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadków.

Przyczynami upadków w sezonie zimowym najczęściej są:

 • zły stan nawierzchni podwórzy (grząskość, śliskość, brak odprowadzenia wód opadowych, brak dbałości o właściwy stan ciągów komunikacyjnych np. w czasie zimy zaśnieżenie lub oblodzenie, zamarznięte grudy ziemi),
 • brak obuwia roboczego lub używanie nieodpowiedniego, zabrudzonego lub nadmiernie wyeksploatowanego obuwia roboczego.

Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym zakresie i kierować się następującymi zasadami, aby zmniejszyć ryzyko upadku:

 • zachować porządek w obejściu, dbać o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie,
 • wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię podwórza,
 • zadbać o właściwe odprowadzenie wody opadowej,
 • zimą na bieżąco likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych przez usuwanie śniegu, posypywanie piaskiem lub solą gospodarczą,
 • zadbać o właściwe oświetlenie podwórzy,
 • sprawdzać stan stopni w maszynach rolniczych, drabinach i podestach przed ich użyciem,
 • pamiętać, że schody zewnętrzne po nocnych przymrozkach mogą być oblodzone – dbać o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z antypoślizgowego materiału,
 • obserwować prognozę pogody, która wpływa na stan naszego obejścia,
 •  stosować obuwie z antypoślizgową, protektorową podeszwą, ocieplane, dobrze przylegające do kostki z usztywnionymi i wzmocnionymi noskami,
 • zadbać o odpowiednią odzież, zapewniającą ochronę termiczną i przed deszczem.

Materiały źródłowe: broszury prewencyjne KRUS

Opracowała: Danuta Rydz – Samodzielny Inspektor KRUS PT w Legnicy

Autor: red. Natalia Czernicka