wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Bądź dobry dla swojego psa latem

Upał, brak cienia, brak wody, uwiązanie do łańcucha mogą doprowadzić do śmierci zwierzęcia. Bądź dobry dla swojego psa latem, nie bądź obojętny wobec jego cierpienia.

Film oraz plakat zostały przygotowane przez Ogólnopolską Fundację na Rzecz Ochrony Zwierząt ZWIERZ oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk.

Celem akcji jest poprawa sposobu utrzymywania psów na wsi w okresie upałów dzięki edukacji /dotarciu z rzetelną informacją na temat opieki nad zwierzętami latem oraz konsekwencji prawnych wynikających z jej zaniechania.

Niezapewnienie odpowiedniego pomieszczenia chroniącego psa przed upałami oraz stałego dostępu do wody, zdatnej do picia, jest wykroczeniem. Grozi za ten czyn kara aresztu albo grzywny.

art. 37 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.

Jeżeli na stałe utrzymujesz psa w warunkach zagrażających jego zdrowiu a nawet życiu lub powodujących cierpienie – jest to przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem. Grozi za ten czyn kara pozbawienia wolności do lat 3.

art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 17 i 19 ustawy o ochronie zwierząt.

Autor: red. Natalia Czernicka