wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Ankieta dot. najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska

Chcąc włączyć Mieszkańców w proces oddolnego współdecydowania o zawartości nowego Programu, w ramach współpracy zwracamy się z prośbą, o wypełnienie ankiety dotyczącej najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska na terenie województwa dolnośląskiego.

Ankieta dla Mieszkańców – link.

Nowy Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Będzie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zostanie opracowany w oparciu o Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska przygotowane przez Ministerstwo Środowiska.

Autor: red. Natalia Czernicka