XVI plener plastyczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnych